Preču atgriešana

1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam. Turklāt, ja pircējs kādu iemeslu dēļ nav pilnībā apmierināts ar savu pirkumu, viņš var iegādātās preces bez maksas atgriezt pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc piegādes brīža.

2. Lai atgrieztu preci (-es) gadījumos, uz kuriem attiecas noteikumu 1. punktā minētais, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju un jāiesniedz rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu.

3. Atgriežot preci pārdevējam, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

  • Atgrieztajai precei ir jābūt tās oriģinālajā iepakojumā (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
  • Prece nedrīkst būt bojāta pircēja vainas rezultātā;
  • Precei ir jābūt nelietotai, pārdošanas izskatam atbilstošai (nebojātas etiķetes, aizsargplēve utt.) (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
  • Atgrieztajai prece ir jābūt visām tām pašām detaļām, kādas bija iepakojumā, pircējam saņemot preci.
  • Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu;

4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajos noteikumos.

5. Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs.

6. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

7. Naudas summa par atgrieztajām precēm vienmēr tiek pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.